CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Raman and Infra-red studies of Lithium Coordination in a Thermoplastic Polyurethane.

A Ferry ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; J.D Van Heumen ; J.R Stevens
Polymer Vol. 37 (1996), p. 734-744.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-09.
CPL Pubid: 124249

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur