CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Curve-fitting and deconvolution: A simulated annealing approach.

A Ferry ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Applied Spectroscopy Vol. 49 (1995), p. 273-278.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-09.
CPL Pubid: 124248

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur