CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reorientational motion of the NO3- - ion through the liquid-glass transition in Ca-K-NO3 and Ca(NO3)2 + 8 H2O.

Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; L Börjesson ; A.K Hassan ; L.M Torell
J. Non-Cryst. Solids Vol. 172-174 (1994), p. 161-166.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08.
CPL Pubid: 124230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur