CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovative opportunities and Emerging Technologies

Magnus Holmén (Institutionen för industriell dynamik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik) ; Mats Magnusson (Institutionen för industriell dynamik)
EU project KEINS (Knowledge based entrepreneurship in networks) meeting, Milan, 3-4 February 2005 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2013-05-22.
CPL Pubid: 12423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur