CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The importance of ion-polymer crosslinks in polymer electrolytes.

L.M Torell ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; D Sidebottom ; G Petersen
Solid State Ionics Vol. 53-56 (1992), p. 1037-1043.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08.
CPL Pubid: 124228

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur