CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural relaxation characteristics in supercooled polymeric liquids.

Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; G Petersen ; L Börjesson ; L.M Torell
Progr. Colloid Pollym. Sci. Vol. 91 (1993), p. 46-50.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08.
CPL Pubid: 124227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur