CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Raman scattering study of ion association for LiCF3SO3 in Acetone.

J.R Stevens ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Can. J. Chem Vol. 69 (1991), p. 1980.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08.
CPL Pubid: 124223

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur