CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

When is a polymer a polymer?

Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; L Börjesson ; L.M Torell
J. Non Cryst. Solids Vol. 131-133 (1991), p. 104-108.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08.
CPL Pubid: 124222

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur