CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal conductivity and electrical resistivity of gadolinium as functions of pressure and temperature.

Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; B Sundqvist
Phys. Rev. B Vol. 40 (1989), p. 9541-9551.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08.
CPL Pubid: 124221

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur