CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal conductivity and Lorenz function of zinc under pressure.

Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; B Sundqvist
Int. J. Thermophys Vol. 9 (1988), p. 577-585.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08.
CPL Pubid: 124220

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur