CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal diffusivity of zinc as a function of pressure and temperature.

Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; B Sundqvist
High Temp.-High Pressures Vol. 17 (1985), p. 103-109.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08.
CPL Pubid: 124218

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur