CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the existence of Transition-Metal Fullerides: Deposition and Characterization of TixC60.

L Norin ; U Jansson ; C Dyer ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; S McGinnis
Chemistry of Materials Vol. 10 (1998), p. 1184-1190.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08.
CPL Pubid: 124217

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur