CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time resolved Luminescence and vibrational Spectroscopic Studies on complexes of Poly(ethylene oxide) oligomers and Eu(TFSI)3 salt

Maurizio Furlani (Institutionen för teknisk fysik) ; A Ferry ; A Franke ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; B-E Mellander
Solid State Ionics Vol. 113-115 (1998), p. 129-139.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 124216

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur