CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ionic interactions and transport in a low-molecular-weight model polymer electrolyte

A Ferry ; G Orädd ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
J. Chem. Phys. Vol. 108 (1998), p. 7426.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08. Senast ändrad 2010-08-08.
CPL Pubid: 124212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur