CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Raman, AC impedance and pfg-NMR investigation of poly(ethylene oxide) dimethyl ether (400) complexed with LiCF3SO3

A Ferry ; G Orädd ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Electrochim. Acta Vol. 43 (1998), p. 1471.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08. Senast ändrad 2010-08-08.
CPL Pubid: 124211

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur