CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Volvo i Uddevalla - miljöhistoria

Kolväten och utsläpp

Göran Petersson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
2004. - 5 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Rapporten "Från kolväteutsläpp till skogsskador" bidrog till att Volvos etablering i Uddevalla blev en stor miljöfråga. Denna personliga miljöhistoria beskriver vad som hände med koncessionsnämndens offentliga sammanträde som kulmen.

Uppmärksamheten ledde till att kopplingen mellan kolväteutsläpp och skogsskador via marknära ozon och andra fotooxidanter snabbt blev allmänt erkänd i Sverige.

Nyckelord: bilfabrik, lösningsmedel, xylen, marknära ozon, skogsskador, utredningar, media, historik


Historien skrevs 2004 och omarbetades något 2010 för nätpublicering utan pressklipp.Denna post skapades 2010-08-06. Senast ändrad 2010-08-09.
CPL Pubid: 124208

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Miljökemi
Meteorologi och atmosfärforskning
Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur