CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luften i Göteborg - miljöhistoria

Kolväten och bilavgaser

Göran Petersson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
2004. - 5 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Kolväten och andra luftföroreningar från trafik och industri blev dominerande miljöfrågor i Göteborg och Västsverige under hela 1980-talet. Denna personliga miljöhistoria belyser hur specifika mätningar i välkända trafikmiljöer bidrog till att lyfta fram och klara ut centrala problem.

Nyckelord: trafikmiljö, luftföroreningar, mätningar, rapporter, media, historik


Historien skrevs 2004 och omarbetades något 2010 för nätpublicering utan pressklipp.Denna post skapades 2010-08-06. Senast ändrad 2010-08-08.
CPL Pubid: 124170

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Miljökemi
Samhällsbyggnadsteknik
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur