CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kolväten från SAAB i Trollhättan

Immissionsanalyser av kolväten i industriregionen mellan Trollhättan och Vänersborg

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1981. - 9 sidor s.
[Rapport]

Mycket höga halter av lösningsmedel påvisades intill SAAB:s bilfabrik med dess lackering av bilar. Dominerande ämnen var xylen, etylacetat och butylacetat. Typiska proportioner bestämdes för ett stort antal kolväten. Jämförelser gjordes med kolväten i regional luft och i trafikmiljöers luft. I vindriktningen kunde kolväten från SAAB påvisas på kilometeravstånd inne i Trollhättan.

Nyckelord: bilindustri, utsläpp, lösningsmedel, xylen, estrar, provtagning, gaskromatografi


Rapportens titel och titelsida har modifierats för bättre sökbarhet

Delar av resultaten har publicerats internationellt: Petersson G. (1982), Ambient hydrocarbons from motor-car assembly plants in Scandinavia, Environmental Pollution 4, 207-217.Denna post skapades 2010-08-05. Senast ändrad 2010-08-12.
CPL Pubid: 124166

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Miljökemi

Chalmers infrastruktur