CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SPIDER – a technology enabling secure inter-organisational sharing of environmental data

Markus Erlandsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Raul Carlson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Mohammed Mostafa (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Johan Tivander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Peter Wigren (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers))
Proceedings from LCM 2005, 2nd International Conference on Life Cycle Management, Barcelona, September 5-7, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 12416