CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three-dimensional scanning electron microscopy characterization of the topography of textured polymeric surfaces

Sofie Ignell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Ruth Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Giovanna Iannuzzi (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Ulf Kleist ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Polymer Engineering and Science (0032-3888). Vol. 50 (2010), 8, p. 1527-1534.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: polymers, surface topography, characterization, SEMDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-08-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 124154

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Appearance of Textured and Pigmented Polymeric Surfaces


Flow-induced Surface Defects and Ageing Behaviour of Injection-moulded Polymers