CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The ageing society – an example of consequences for biomass use

Gunilla Clancy (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Oral presentation at the10th ISIE MFA-ConAccount Meeting 'MFA for Sustainable Future' 7-9 November 2010, Tokyo, Japan (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-08-05. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 124153

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Guiding the development of wood-based materials towards more sustainable products