CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rheological properties of elastomer-modified polypropylene and their influence on the formation of flow marks

Giovanna Iannuzzi (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Journal of Applied Polymer Science (0021-8995). Vol. 118 (2010), p. 604-610.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: injection moulding, polymers, surface defects, rheological propertiesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-08-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 124151

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Flow-induced Surface Defects and Ageing Behaviour of Injection-moulded Polymers