CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coulomb interaction between InAs/GaAs quantum dots and adjacent impurities

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; M Kaniewska ; M Kaczmarczyk
30th International Conference on the Physics of Semiconductors, Seoul, July 25 - 30, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-04. Senast ändrad 2011-12-30.
CPL Pubid: 124123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur