CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Establishing common product life cycle data

Raul Carlson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Maria Erixon (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Markus Erlandsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Karolina Flemström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Sandra Häggström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Johan Tivander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers))
Proceedings from LCM 2005, 2nd International Conference on Life Cycle Management, Barcelona, September 5-7, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 12412