CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Programming in Martin-Löf's Type Theory

Programming in Martin-Löf's Type Theory (chinese)

Bengt Nordström (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Kent Petersson (Institutionen för informationsbehandling) ; Jan Smith (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-10-21.
CPL Pubid: 12410

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)
Institutionen för informationsbehandling (1987-1993)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur