CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SrTiO3 thin film varactors on Si for microwave applications

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Pär Rundqvist (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Mat. Res. Soc. Vol. 748 (2002), p. 477.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12408

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur