CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of Cone Crusher Performance

Carl Magnus Evertsson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: ballast, fragmentation, crushing, modelling, simulationDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 12407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1997-01-17
Tid: 10:00
Lokal: HA3
Opponent: Jan Bida