CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning from management of LCA data

Raul Carlson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers))
Journal of Life Cycle Assessment, Japan, Vol. 1 No. 2 Jul. 2005, pp 102-111. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: environmental information management, environmental management system, design for environment, LCA database, data formatDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12406