CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Active microwave circuits

Harald Merkel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Therese Berg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Pär Rundqvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 368 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 12405

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur