CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Retrocommunication utilizing electroabsorption modulators and nonmechanical beam steering

Emil Hällstig ; J Öhgren ; L Allard ; L Sjöqvist ; David Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; D Ågren ; S Junique ; Q Wang ; B Noharet
Optical Engineering Vol. 44 (2005), p. 45001.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2009-12-30.
CPL Pubid: 12404

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optisk fysik

Chalmers infrastruktur