CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpar med uteluft och mark som värmekällor - En studie av några alternativa utformningar

Robert Hoflund (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi&Miljö Vol. 76 (2005), 11, p. 58-59.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: heat pump, outdoor air, ground, boreholes, combined heat sourcesDenna post skapades 2006-01-26.
CPL Pubid: 12402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur