CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pond and landscape determinants of Rana dalmatina population sizes in a Romanian rural landscape

Tibor Hartel ; Szilard Nemes (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Dan Cogalniceanu ; Kinga Ollerer ; Cosmin Ioan Moga ; David Lesbarreres ; Laszlo Demeter
ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY (1146-609X). Vol. 35 (2009), 1, p. 53-59.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: amphibian communities, species richness, habitat, frog, fragmentation, conservation, variability, extinctions, temporaria, floodplainDenna post skapades 2010-07-28. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 123989

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Ekologi

Chalmers infrastruktur