CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Opportunities from standardization in automotive safety assessment

Raul Barbosa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Johan Karlsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
CARS '10 Proceedings of the 1st Workshop on Critical Automotive applications: Robustness & Safety p. 61-63. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-07-27. Senast ändrad 2011-03-23.
CPL Pubid: 123963

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)