CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

40 Gbit/s error-free operation of oxide-confined 850 nm VCSEL

Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Benjamin Kögel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; A. Mutig ; A. Nadtochiy ; D. Bimberg ; A. Joel
Electronics Letters (0013-5194). Vol. 46 (2010), 14, p. 1014-1015.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Error-free transmission is demonstrated at bit rates up to 40 Gbit/s in a back-to-back configuration and up to 35 Gbit/s over 100 m multimode fibre using a directly modulated oxide confined 850 nm vertical cavity surface emitting laser.

Nyckelord: high-speedDenna post skapades 2010-07-26. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 123956

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


High Speed Vertical Cavity Surface Emitting Lasers for Short Reach Communication