CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Martin-Löf's Type Theory

Bengt Nordström (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Kent Petersson (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Jan Smith (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik)
Handbook of Logic in Computer Science Vol. 5 (2000),
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12395

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur