CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Time-Domain Model for High-Frequency Wheel/Rail Interaction Including Tangential Friction

Astrid Pieringer (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Proceedings of 10th French Congress of Acoustics (CFA10) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-07-25. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 123947

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur