CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On hardware resource consumption for aspect-oriented implementation of fault tolerance

Ruben Alexandersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Peter Öhman (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
EDCC-8 - Proceedings of the 8th European Dependable Computing Conference p. 61-66. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Aspect-oriented programming, Control flow checking, Fault tolerance, Time-redundant executionDenna post skapades 2010-07-20. Senast ändrad 2010-07-20.
CPL Pubid: 123917

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On Aspect-Oriented Implementation of Fault Tolerance