CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparing and validating measurements of dependability attributes

Daniel Skarin (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Raul Barbosa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Johan Karlsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
EDCC-8 - Proceedings of the 8th European Dependable Computing Conference p. 3-12. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-07-20.
CPL Pubid: 123916

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur