CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing Sustainability: A Case Study of University Students' Production of Text and Talk in Environmental Engineering

Ann-Marie Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers) ; Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande ; Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Interdisciplinarity: Thinking and Writing Beyond Borders. Eds Graves, Heather & Graves, Roger. Proceedings from the 25th conference of the Canadian Association of Teachers of Technical Writing. p. 135-153. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: writing research, engineering education, writing process, writing pedagogy, disciplinarity, mediation, interaction analysisDenna post skapades 2010-07-14. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 123854

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2009-2011)
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (GU)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap
Övrig annan samhällsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur