CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generation and Exploration of Layouts for Area-Efficient Barrel Shifters

Alen Bardizbanyan (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Kasyab P. Subramaniyan (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of IEEE Computer Society Annual Symp. on VLSI (ISVLSI) p. 454-455. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-07-09. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 123794

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On DFM Considerations and Assessment for Nanometer SoCs