CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constructivism. A Computing Science Perspective.

Bengt Nordström (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik)
Invited talk to the meeting on Foundations and the Ontological Quest in Pontificial Lateran University, Vatican City, January 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12379

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur