CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concept of resistance in application to mould growth problems in buildings

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur) ; Ingemar Samuelson
Proceedings of the1st Central European Symposium on Building Physics. September 13-15 2010, Cracow, Poland. p. 551-558. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-07-08. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 123783

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur