CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Catching wasps and baking dinosaurs. Experiences from co-designing with children.

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proceeding (digital) of Design Research Society International Conference 2010, Montreal 7-9 July, 2010 p. 1-12. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: co-design, collaborative design, participatory designDenna post skapades 2010-07-08. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 123782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Pedagogik
Barn

Chalmers infrastruktur