CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue behaviour of rail steel - a comparison between strain and stress controlled loading

Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Wear (0043-1648). Vol. 258 (2005), 7-8, p. 1187-1193.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12377

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur