CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of heat conduction and phase transformations during sliding of railway wheels

Johan Ahlström (Institutionen för materialteknik) ; Birger Karlsson (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Wear Vol. 253 (2002), 1-2, p. 291-300.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12376

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)
Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur