CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Växter är inga bra luftrenare

Tord Larsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
VVS-Forum Vol. 2005-10 (2005), Teknik&Installation, p. 54.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: plants, leafs, leaf area, indoor climate, pollution, adsorption, VOC, cleaning, purificationDenna post skapades 2006-01-26.
CPL Pubid: 12373

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur