CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organising the interplay between exploitation and exploration: The case of interactive development of an information system

Daniel Hjelmgren ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
20th Nordic Workshop on Interorganisational Research, August 16-18, 2010, The Sandbjerg Estate, Denmark (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-07-07. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 123724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur