CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antioxidanter som kosttillskott

Karotenoider av typ xantofyller

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2010. - 8 sidor s.
[Rapport]

Det skandinaviska kosttillskottet VitaePro har via effektiv marknadsföring lyft fram vikten av antioxidanter för en bättre hälsa. Medlet baseras på astaxantin, lutein och zeaxantin som alla är karotenoider av typ xantofyller.

Rapporten ger en oberoende granskning av lämplig kost för och tillskott av de aktuella antioxidanterna. Dessa relateras också till närstående karotener som lykopen. Specifika jämförelser görs med Astaxin och Goji samt med lax, ägg, gröna ärtor och blodgrape. Skyddseffekten av karotenoider mot singlettsyre diskuteras med koppling till syreradikaler och särskild betydelse för hud och ögon.

Nyckelord: karotenoider, kost, hälsomedel, VitaePro, Astaxin, Goji, singlettsyre


Rapporten följer upp en serie på åtta artiklar från 2009 om antioxidanter. Samtliga har gjorts med ekonomiskt stöd enbart från Cancer- och Alergifonden. Av objektivitetsskäl har inga kontakter tagits före publicering med intressenter bakom produkterna som granskas i denna rapport.Denna post skapades 2010-07-06. Senast ändrad 2010-07-14.
CPL Pubid: 123716

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Folkhälsomedicinska forskningsområden
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur