CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Categorization of Real-Time Software Components for Code Size Estimation

Kenneth Lind (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2010) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: categorization, COSMIC function points, functional size measurement, software code size, system architecture, UML componentsDenna post skapades 2010-07-06. Senast ändrad 2016-10-26.
CPL Pubid: 123710

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)