CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of 60-GHz Front -End Circuits for a High-Data-Rate Communication System.

Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Toru Masuda ; Rumen Kozhuharov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
IEEE Journal of Solid-State Circuits. (ISSN 0018-9200). Vol. 39 (2004), 10, p. 1640-1649.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: PHEMT, voltage-controlled oscillator(VCO), 60-GHz communicationDenna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 12371

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur